OGARNIJ TO!

MISJA

„Rozbić klosz, pod którymi chowane są wartości tego świata. I rozdać wszystko tym, co nie wiedzą, jak żyć.”  (Ryszard Riedel, Klosz)

Droga do świata wolnego od nienawiści i przemocy, do jedności ludzi, prowadzi przez miłość oraz szacunek dla innych. Przez dobroć. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i przypominanie sobie nawzajem czym są dobre wartości, promowanie ich i kształtowanie postaw opartych na życzliwości.

Dziś w Polsce dobre wartości są w przestrzeni publicznej i medialnej towarem deficytowym a ich manifestowanie stało się wręcz niebezpieczne. Odpowiedzialność globalna, różnorodność, prawa człowieka, równość, demokracja, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, niesienie pomocy potrzebującym czy szacunek dla przyrody są wartościami wyśmiewanymi, poniżanymi a nawet wskazywanymi jako zagrożenie dla Polski i naszej kultury. 

Misją tego projektu jest wprowadzenie do naszej codzienności mody na dobre wartości, aby w konsekwencji stały się mainstreamem. Aby stały się podstawą relacji międzyludzkich i panujących obyczajów. Fundamentem naszej kultury, kształtowanego prawa i polityki. Tak, polityki. Bo polityka również może być dobra, tylko ludzie, którzy kierują się dobrymi wartościami muszą uświadomić sobie, że jakość polityki jest wprost proporcjonalna do ich zaangażowania się w nią, że polityka to najwyższy poziom zaangażowania obywatelskiego.

Dobry Towar to synonim dobrych wartości. 

O PROJEKCIE

Dobre wartości, które odzwierciedlają misję tego projektu to:

 • MIŁOŚĆ i POKÓJ MIĘDZY NARODAMI, RASAMI, RELIGIAMI I KULTURAMI
 • DEMOKRACJA i PARTYCYPACJA OBYWATELSKA
 • GLOBALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – LOKALNE DZIAŁANIE
 • GODNE ŻYCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • RÓWNE TRAKTOWANIE i PRAWA DLA MNIEJSZOŚCI
 • RÓWNOUPRAWNIENIE i EMANCYPACJA KOBIET
 • OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA

Dobry Towar to przestrzeń do zaangażowania się dla wszystkich, dla których powyższe wartości są również ważne. To projekt łączący działania obywatelskie, społeczne, edukacyjne, kulturalne oraz komercyjne. Jego elementami są kampanie społeczne promujące dobre wartości, tworzenie sieci organizacji oraz ambasadorek i ambasadorów dobrych wartości, organizacja wystaw w przestrzeni publicznej połączonych ze spotkaniami z mieszkańcami, organizacja festiwalu sztuki miejskiej: DOBRY TOWAR Urban Art Festiwal oraz wprowadzanie do sprzedaży produktów będących nośnikiem dobrych wartości, pod marką Dobry Towar.

Marka Dobry Towar to odpowiedzialny społecznie streetwear oraz niosące dobry przekaz produkty użytkowe, wpisujące się w szeroko rozumianą kulturę miejską. Produkowane i sprzedawane przez nas produkty są nośnikiem ważnych dla nas wartości. Promują je i niosą dobry przekaz. Pomagają odpowiednio się utożsamić i odzwierciedlić tym wszystkim, dla których te wartości są również ważne. To identyfikacja wizualna dobrych ludzi.  Sprzedaż produktów marki Dobry Towar w 100% finansuje niniejszy projekt.

Zespół projektowy tworzą: Piotr Wielgus (koordynator), Tomasz Rojek (projektant), Michalina Rosicka (obsługa mediów społecznościowych i sklepu), Jacek Chmielewski (fotograf), Aneta Rzepka, Kuba Hartwich, Iwona Hartwich, Dawid Stanewicz i Marzena Stanewicz, Sylwia Wojslaw, Janek Borcan.

 

 

O NAS

Projekt realizowany jest przez Fundację Win-Win

Fundacja powstała po to, by zmieniać otaczający nas świat. Naszą misją jest budowanie społeczeństwa otwartego, przyjaznego, świadomego, odpowiedzialnego i zaangażowanego poprzez łączenie działań kulturalnych i społecznych z działalnością komercyjną. Budujemy relacje między kulturotwórczą tkanką społeczeństwa a beneficjentami.

Fundacja funkcjonuje na kilku płaszczyznach:

 • organizujemy wydarzenia kulturalne, angażując artystów i animatorów kultury do działań społecznie odpowiedzialnych,
 • realizujemy autorskie projekty kulturalne i edukacyjne,
 • pomagamy twórcom w produkcji ich dzieł, w wydawaniu płyt i książek, szukaniu sponsorów i patronów medialnych, pisaniu projektów oraz przygotowywaniu kampanii marketingowych,
 • budujemy relacje między przedstawicielami różnych gatunków sztuki, realizując projekty kolaboracyjne,
 • wspieramy twórców w ich osobistym rozwoju, prowadząc impresariat artystyczny,
 • realizujemy autorskie projekty kulturalne i edukacyjne.

Nasze działania kulturalne zawsze realizujemy w parze z wartościami, jakie są dla nas ważne. Nasz zespół tworzy różnorodne środowisko twórcze w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Z Fundacją Win-Win każdy wygrywa.

www.winwin.org.pl