Home

Logo Dobry Towar

DOBRY TOWAR to marka hybrydowa, łącząca sztukę zaangażowaną społecznie oraz hand-made z szeroko rozumianą kulturą miejską. Inaczej mówiąc to “zielony” street wear i niosące dobry przekaz produkty użytkowe.

To my wyznaczamy trendy i mody. Tworzymy kulturę wolną od stereotypów i łamiącą schematy. Niesiemy jednocześnie wolność i odpowiedzialność oraz indywidualizm i empatię.

Bo dobry towar to przede wszystkim dobre wartości. Te, na które obecnie zwracamy szczególną uwagę to:

  • MIŁOŚĆ I POKÓJ
  • GLOBALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – LOKALNE DZIAŁANIE
  • RÓWNE TRAKTOWANIE I PRAWA DLA MNIEJSZOŚCI
  • RÓWNOUPRAWNIENIE I EMANCYPACJA KOBIET
  • OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA
  • DEMOKRACJA I PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Zapraszamy do sklepu. Znajdziesz tu produkty, które są nośnikiem tych wartości.