Home

Logo Dobry Towar

DOBRY TOWAR to marka Fundacji Win-Win, łącząca zaangażowanie społeczne i obywatelskie z szeroko rozumianą kulturą miejską. Inaczej mówiąc to SOCIAL RESPONSIBILITY STREETWEAR i niosące dobry przekaz produkty użytkowe, których sprzedaż finansuje nasze działania społeczne. To my wyznaczamy teraz trendy i mody. Tworzymy kulturę wolną od stereotypów i łamiącą schematy. Niesiemy jednocześnie wolność i odpowiedzialność oraz indywidualizm i empatię. Bo Dobry Towar to przede wszystkim dobre wartości. Te, na które kładziemy nacisk w tym projekcie to:

  • MIŁOŚĆ I POKÓJ 
  • GLOBALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – LOKALNE DZIAŁANIE
  • DEMOKRACJA I PARTYCYPACJA OBYWATELSKA
  • GODNE ŻYCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
  • RÓWNE TRAKTOWANIE I PRAWA DLA MNIEJSZOŚCI
  • RÓWNOUPRAWNIENIE I EMANCYPACJA KOBIET
  • OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA

Zapraszamy do sklepu. Znajdziesz tu produkty, które są nośnikiem tych wartości.